glp

Què és el gas liquat

El GLP o gas liquat de petroli és una mescla on es presenta el gas natural amb dissolts en petroli o de gas butà i propà presents en el petroli cru i en el gas natural. En el procés de refinat de petroli, es pot obtenir com a subproducte de la destil·lació fraccionada catalítica. Però, la temperatura i pressió també permeten liquar el gas i aconseguir que a alta pressió es liqüi un gas, per a emmagatzemar-lo en cilindres i transportar-lo per a poder-lo usar.

Cal destacar, que el gas liquat és inflamable i transparent o incolor com l’aigua en el seu estat líquid. En la seva forma natural no fa olor, però se li agrega una substància per a detectar-ho en cas de fugides.

És un combustible net i amigable amb l’ambient perquè no produeix residus, ni males olors. D’altra banda, en cremar-se manté un equilibri amb l’oxigen. No obstant això, pot ser tòxic en desplaçar l’oxigen, no ha de respirar-se per molt de temps. Igual, pot emmagatzemar-se en àrees baixes en cas de fugides.

És un combustible molt econòmic i rendidor. El propà C3H8, és un hidrocarbur alifàtic que s’obté de la refinació del petroli, que és incolor i net, s’usa comunament com a combustible domèstic i industrial.

Mentrestant, que el butà C4H10, és un gas incolor derivat després de la refinació i també, és un hidrocarbur alifàtic però inflamable que de la mateixa forma, té ús domèstic per a cuinar, generar calor i en el transport i indústries per a la refrigeració com propelent, en aire condicionat i solvent en altres processos.