pre itv girona

Diagnòstic pre-ITV a Girona

El diagnòstic pre-ITV a Girona i en qualsevol altra localitat permet saber si el cotxe compleix amb tot l’exigit per a superar satisfactòriament la ITV, aquesta revisió prèvia és recomanable fer-la en un taller de confiança i ha d’incloure els següents punts:

  • Revisió de llums: el sistema d’illuminació del cotxe és un element de seguretat indispensable i un dels aspectes que es revisa en la ITV, per això en el diagnòstic pre-ITV és necessari revisar que totes les llums del cotxe funcionin adequadament, és a dir no estiguin foses, els cristalls no estiguin trencats o ratllats, les intermitents funcionin bé i es vegi la matricula.
  • Revisió de frens: el sistema de frens també és revisat en la inspecció tècnica per ser un dels elements de seguretat primordials de tot cotxe en el diagnòstic pre-ITV a Girona es revisen acuradament els frens i es fan les reparacions necessàries per a garantir el seu òptim funcionament, per a superar la ITV i garantir la teva seguretat i la de la teva família.
  • Revisió de pneumàtics i sistema d’amortiment: sense cap dubte aquests són elements bàsics de la seguretat d’un cotxe, durant la ITV són acuradament revisats i moltes vegades són la causa de no poder superar-la, en el diagnòstic pre-ITV revisem detalladament els pneumàtics i l’amortiment, de trobar algun problema podem resoldre’l immediatament.
  • Revisió del nivell d’emissió de gasos: l’emissió de gasos és un dels aspectes que més afecta als cotxes en la ITV, especialment si es tracta de cotxes antics, en el diagnòstic pre-ITV a Girona ens encarreguem de revisar aquest aspecte, i en cas que el cotxe excedeixi el nivell d’emissió permès ens encarreguem de solucionar-lo.