correa distribucion

Cada quant cal canviar la corretja de distribució d’un cotxe

Un dels danys de major ocurrència i que pot resultar més costós és el trencament de la corretja de distribució del cotxe, aquest tipus de mal pot presentar-se de manera imprevista, però en la major part dels casos es pot evitar canviant la corretja de distribució en el lapse previst.

Cada fabricant de cotxes recomana un quilometratge màxim per a cada model, en aconseguir-lo o una mica abans s’ha de canviar la corretja, aquest quilometratge en general oscil·la entre 60.000 i 160.000 km, no obstant això per a calcular aquest quilometratge s’han de considerar alguns aspectes, com per exemple si es transita de manera freqüent en vies urbanes.

En aquest cas es recomana escurçar el quilometratge en un 20%, pel fet que la corretja de distribució funciona mentre el cotxe estigui encès, així no estigui en moviment, per la qual cosa cal considerar el nivell d’embussos, els semàfors, els passos de vianants, entre altres factors.

Les corretges de distribució també tenen un temps de vida útil, que en general és màxim 5 anys, així si s’arriba a aquest temps, encara quan no s’hagi aconseguit el quilometratge indicat, es recomana canviar-la, ja que estan subjectes a fatiga constant i poden aparèixer esquerdes, osques, desgast o descoloració, que són un indicatiu que en qualsevol moment poden trencar-se.

És recomanable no fiar-se molt que una corretja que hagi aconseguit la seva vida útil es vegi en bon estat, és preferible canviar-la, ja que pot tenir danys interns que no s’aprecien a simple vista.